Back to Top

posticon Bestuur

posticon Ronald Sweers erelid van HV Duiven

Ronald Sweers is benoemd tot erelid van HV Duiven.

Voor al zijn verdiensten en bijdrage aan onze vereniging

Hij is al 35 jaar spelend lid van HV Duiven, Beheerder van de website, Technische commissie, Trainer/Coach Heren1 en de Jongens A,B,C, publiceren Valreep

Hij is gewoon de cultuur bewaker van HV Duiven.

 

Ronald Gefeliciteerd.

      

      

  

posticon Onze nieuwe penningmeester

Wij zijn blij dat we een nieuwe penningmeester hebben.

Koen Wildenbeest.

Koen heel veel succes en plezier bij onze vereniging

 

bestuur HV Duiven

posticon Beleidsplan HV Duiven

Beleidsplan HV Duiven

                     

Dit zijn wij

Wij zijn een handbalvereniging waar plezier, gezelligheid, saamhorigheid en prestatie hand in hand gaan.
 

Dit is ons doel

Wij bieden handbal als wedstrijd- en breedtesport aan in een veilige en plezierige (leer)omgeving. Dit doen wij met behulp van goed gekwalificeerd kader voor al onze teams.
 

Onze leden

Onze vereniging bestaat uit meisjes, jongens en dames en heren senioren die recreatief of prestatiegericht willen handballen en leden die onze vereniging een warm hart toe dragen, zoals onze donateurs en ons kader.
 

In deze sportbehoefte voorzien wij

Onze focus  ligt op spelplezier en het plezier binnen een team. Hierbij zorgen we voor een gezonde balans tussen aandacht voor prestatie van het team en de ontwikkeling van de individuele speler. Daarnaast kan ieder spelend lid binnen onze vereniging op zijn/haar eigen niveau handballen en zich daarin ontwikkelen.
 

Onze normen en waarden

De volgende bindende factoren staan voor ons centraal bij wedstrijd- en breedtesport:

 • Saamhorigheid.
 • Sportiviteit naar elkaar en anderen.
 • Sporten in een veilige omgeving.
 • Alle bestuurs- en kaderleden hebben een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Respectvolle omgang met elkaar, tegenstander(s), scheidsrechter(s) en ouder(s).
 • Respectvolle omgang van materialen en accommodatie.
 • Discipline in en om het veld van spelers en kader.
 • Laagdrempelige omgang met elkaar.
 • Een sport die betaalbaar blijft.

 

Onze rol binnen de regio

 • Wij hebben een actieve rol binnen de regio om jeugd kennis te laten maken met handbal. Denk hierbij aan schoolhandbal en clinics.
 • Wij staan open voor samenwerkingen met andere (handbal)verenigingen in de regio.

 

Dit willen we samen bereiken

Sportief

 • Continu verbeteren van (jeugd)trainingen. Speerpunten hierbij zijn techniek, tactiek, samenspel en mentale weerbaarheid.
 • Een herkenbare spelvisie op basis van bovengenoemde speerpunten om de overgang van jeugd naar senioren te borgen. Dit vertaalt zich in een goede, stapsgewijze opleiding per leeftijdscategorie.
 • Een gemotiveerd en geschoold kader met de juiste competenties, dat gezamenlijk werkt aan de spelvisie en opleiding van alle leden.
 • Faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van de individuele speler.
 • Een eenduidig selectiebeleid voor senioren- en jeugdteams. Dit wordt gehandhaafd door de Technische Commissie ( zie bijlage A).
 • We faciliteren naast onze hoofdactiviteit (zaalhandbal) ook andere spelvormen, zoals beach handbal en handbal bootcamps.

 

Financieel

 • Een financieel gezonde vereniging waardoor handbal nu, en ook in de toekomst, betaalbaar blijft.

 

Cultuur en Organisatie

 Een sociale en sportieve sfeer, waarin iedereen zich welkom voelt.

 • Grote betrokkenheid binnen de vereniging, met extra aandacht voor de binding tussen jeugd- en seniorenteams. Voorbeelden hiervan zijn seniorenleden die trainingen geven aan jeugd, junioren die wedstrijden fluiten bij de jongste jeugdteams en acties zoals “pupil van de week” bij onze 1e dames- en herenteams.
 • Een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende commissies en heldere communicatie richting leden, ouders en andere direct betrokkenen. Kortom: een transparante vereniging.
 • Aanmoedigen en begeleiden van activiteiten binnen de vereniging die de onderlinge band tussen de leden versterkt, voorbeelden hiervan zijn het ouder / kind-toernooi, Sinterklaas, jeugdkamp, Jantje Beton en ons jaarlijkse nieuwjaarstoernooi.

 

 

 

 

Bijlage A: Beleid omtrent het trainen en meespelen bij andere teams

 

Dit beleid wordt uitgevoerd en gehandhaafd door de Technische Commissie.

Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na overleg met en goedkeuring van het bestuur.

 

Senioren

 

Wedstrijdsport

De continuïteit en kwaliteit van de speelsterkte bij de eerste selectieteams wordt geborgd. De aanvulling voor de selecties vindt plaats via de overige seniorenteams en /of de jeugdteams. 

 

Breedtesport

Voor de overige seniorenteams is het aanvullen van tekorten afhankelijk van voldoende aanbod bij onderliggende (jeugd)teams. Dit kan zowel horizontaal (bij andere seniorenteams) als verticaal (bij jeugdteams). 

Voor zowel de wedstrijd- en de breedtesport gelden aanvullende regels bij het lenen van spelers:

 • Je mag maximaal 2 leeftijdscategorieën omlaag. Dus vanuit de senioren mag er maximaal tot en met de B jeugd worden geleend.
 • Afstemming over de te lenen speler/speelster vindt in eerste instantie plaats tussen de betrokken teamcoaches/trainers of teamverantwoordelijke en uiteindelijk de speler/speelster.

  

Jeugd

 

Wedstrijdsport

De continuïteit en kwaliteit van de speelsterkte bij de eerste jeugdteams wordt geborgd. Aanvulling van de selectie vindt in eerste instantie, en indien mogelijk, horizontaal plaats (via teams in dezelfde leeftijdscategorie).

De trainingen worden daar waar mogelijk op selectieniveau ingericht. Hiermee bevorderen we de kwaliteit en doorstroom op langere termijn. Hiervoor zijn twee opties:

 • De eerste twee teams binnen een leeftijdscategorie trainen samen.
 • Kwalitatief goede spelers mee laten trainen bij hogere teams zorgt voor extra uitdaging.

 

Breedtesport

Voor de overige jeugdteams is het aanvullen bij tekorten afhankelijk van voldoende aanbod bij onderliggende jeugdteams. Dit kan zowel horizontaal (teams zelfde leeftijdscategorie) als verticaal (jongere leeftijdscategorie).

Aanvullende regels bij het lenen van spelers:

 • Spelers / speelsters mogen maximaal 2 leeftijdscategorieën hoger deelnemen, dit ter bescherming van speler/speelster.
 • Afstemming over het meespelen en / of -trainen van speler/speelster vindt in eerste instantie plaats tussen de betrokken teamcoaches/trainers of teamverantwoordelijke en uiteindelijk de speler/speelster.