Back to Top
Filter
Toon # 
Voorzitter Karin Wanink Voorzitter 06-27082188
Secretaris Alex van Hummel Contactpersoon 06-12619048
Penningmeester Koen Wildenbeest Penningmeester 06-12178861
Wedstrijdsecretaris Miranda Worm Wedstrijdsecretaris 06-22638255
Jeugdcommissie Ada Magendans JC 06-42953257
Technische commissie Carlo Heebing Voorzitter TC 0316-266923
PR commissie Jasper Knippen Voorzitter PR
Postmaster (SweerS autom.) beheerder website
Redactie clubblad
Ledenadministratie Ada Magendans 06-42953257