Er mogen geen artikelen uit de Gelderlander meer op de site worden    gezet.

door de cpoyright van de Gelderlander kun je grote boetes krijgen als je de artikelen uit de krant op de site zet.