Back to Top

posticon Lid worden

Heb je interesse om te komen handballen bij HV Duiven?


Als handbalvereniging van Duiven zijn we altijd op zoek naar enthousiaste sporters die onze verenging willen komen versterken. Iedereen is van harte welkom !   

Het aanmelden van nieuwe leden vindt plaats bij de penningmeester Edwin Aaldering of bij de ledenadministratie, Ada Magendans. Als aankomend lid ontvangt u een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is op trainingsavonden te verkrijgen bij de trainers in de sporthal Triominos. De formulieren zijn altijd in de sporthal aanwezig. Tevens is het aanmeldingsformulier te downloaden.

Op het aanmeldingsformulier staat de hoogte van de contributie per leeftijdscategorie vermeld. Tevens is een machtigingformulier voor de contributie toegevoegd. Na onderling overleg zal het nieuwe lid in een team ingedeeld worden. Toezeggingen aan nieuwe leden door derden, voor wat betreft de indeling in een team, zijn geen garantie dat dit ook zo zal worden uitgevoerd.

posticon Contributie

geboortejaar

categorie

contributie per mnd

2012  en jonger

kabouter

€ 5,-

2011 - 2010

F jeugd

€ 8,-

2009 - 2008

E jeugd

€ 9,-

2007 - 2006

D jeugd

 € 11,-

2005 - 2004

C jeugd

 €13,-

2003 - 2002

B jeugd

 € 15,-

2001 - 2000

 A jeugd

 € 19,-

1999 en ouder

Senior

 € 26,-

niet spelend

wel trainend

€ 15,-

niet spelend

niet trainend

€ 7,50

Donateurs

 

€ 11,50  per jaar

Administratiekosten      €2,50 per aanmaning

inschrijfkosten Jeugd    € 5,-

                   Senioren € 10,-

 

De contributie dient bij voorkeur per machtiging te worden overgemaakt

rekeningnummer t.n.v. HV Duiven

Iban, ING-Bank      NL56INGB0002275990

posticon leeftijdsindeling

Nieuwe leeftijdsindeling:

 

catergorie Geboorte jaar
Kabouter 2012-2013
F jeugd 2010-2011
E jeugd 2008-2009
D jeugd 2006-2007
C jeugd 2004-2005
B jeugd 2002-2003
A jeugd 2000-2001
Senioren 1999 en ouder