http://www.handbal.nl/competities/tuchtzaken/

Het bestuur van HV Duiven besluit dat een boete die opgegeven wordt door het NHV aan een speler

door deze speler zelf betaald dient te worden.